Jakie prawa ma akcjonariusz spółki?

Jakie prawa ma akcjonariusz spółki?

Jakich informacji akcjonariusze mogą domagać się od spółki akcyjnej? Trzeba zaznaczyć, że jeśli chodzi o spółkę akcyjną to wszelkie uprawnienia wspólników związane z och osobistą kontrolą spółki są ograniczone. Tutaj podkreślenia wymaga fakt, że akcjonariusze nie mogą w sposób nieograniczony kontrolować spółki akcyjnej.

Kiedy i jakich informacji od spółki może żądać akcjonariusz?

Podczas Walnego Zgromadzenia spółki akcjonariusz ma prawo żądać informacji o spółce. Zarząd w trakcie Walnego Zgromadzenia musi udzielić informacji jakich żąda akcjonariusz pod warunkiem, że jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Kiedy Zarząd może odmówić udzielenia informacji? Np. wówczas, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę spółce. Akcjonariusz może także złożyć wniosek o udzielenie informacji dotyczącej spółki również w czasie poza obradami Walnego Zgromadzenia. Tu również zarząd może udzielić informacji, jeśli te nie wyrządzą szkody spółce. Jeśli zarząd wyrazi zgodę by udzielić akcjonariuszowi informacji o które wnioskował, jest zobowiązany przedstawić na kolejnym Walnym Zgromadzeniu informacje, które udostępnił akcjonariuszowi. Akcjonariusz może wystąpić również o odpis listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Taka lista zawiera m.in. imiona i nazwiska lub formy uprawnione do uczestnictwa czy liczbę, rodzaj i numery akcji.

Porady adwokackie

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego jakich informacji może domagać się akcjonariusz o pomoc zapytaj w kancelarii radców prawnych lub adwokatów tutaj: boleklegal.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *