Rejestracja wspólnoty mieszkaniowej.

Rejestracja wspólnoty mieszkaniowej.

Wspólnotę mieszkaniową tworzą właściciele lokali wchodzące w skład określonej nieruchomości. Taka wspólnota powstaje automatycznie, zaraz po ustaleniu odrębnej własności pierwszego lokalu w nieruchomości i zbyciu go innej osobie. I tu nie ma tak na prawdę znaczenia czy jest to lokal użytkowy, mieszkanie lub wydzielona własność jednego lokalu. Żeby wspólnota zaczęła normalnie funkcjonować, należy dopiąć wiele formalności. Po pierwsze, zwoływane jest zebranie właścicieli lokali i wybierany rząd. To już na pierwszym zebraniu właściciele podejmują pierwsze decyzje dotyczące statusu wspólnoty, wyboru prowadzenia ewidencji kosztów zarządu i wysokość składek miesięcznych. Wtedy to wybrany zarząd powinien założyć konto bankowe za pomocą którego będzie się rozliczał i zgłosić się do urzędu statystycznego o założenie numeru REGON oraz do urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP.  Można zgłosić się o pomoc przy rejestracji wspólnoty mieszkaniowej i uzyskaniu numeru nip i regon, jeśli występują z tym trudności.

W obowiązku zarządu wspólnoty mieszkaniowej jest zawarcie umowy umożliwiającej funkcjonowanie nieruchomości, czyli w tym wypadku chodzi o dostawę energii elektrycznej, konserwacji obiektu, wody, dostawy ciepła lub wywozu śmieci. W przepisach nie ma jasno powiedziane, w jakim terminie ma się odbyć takie pierwsze spotkanie, ponieważ każdy lokal ma różny przebieg czasowy. Nie oznacza to, że przez długie lata nie może być zebrania, ponieważ wspólnota mieszkaniowa ma swoje obowiązki z których musi się wywiązywać przy czym nie może naruszać zasad prawidłowego przebiegu gospodarki. Kiedy wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa w chwili założenia pierwszego lokalu w danej nieruchomości, zwołanie pierwszego spotkania powinno odbyć się nie później niż do końca danego miesiąca następnego roku.

Wspomniane wyżej wszystkie formalności dotyczące rejestracji wspólnoty mieszkaniowej można wykonać za pomocą administracji nieruchomości. Pomoc w założeniu numeru nip, regon jak i pomoc przy wszystkich innych formalnościach związanych z rejestracją może okazać się bardzo pomocna i skuteczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *